Nog steeds gif in aardbeien in supermarkten

Vijf van de 35 monsters aardbeien in Nederlandse supermarkten bevatten verboden bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit metingen in opdracht van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en de vereniging van consumenten Goede Waar & Co. In één monster werd de wettelijke norm voor de hoeveelheid toegelaten bestrijdingsmiddelen overschreden. Volgens de milieuorganisaties zijn de uitkomsten een verbetering in vergelijking met eerdere metingen. Toen werden meer verschillende bestrijdingsmiddelen per bakje aangetroffen en waren er meer overschrijdingen. Supermarkten Aldi en Plus presteerden het beste bij de laatste meting. Dirk van den Broek kwam er het slechtst van af, op de voet gevolgd door Albert Heyn. In een monster van AH werd zelfs de residunorm van een in de Nederlandse tuinbouw verboden middel overschreden. Vier van de bakjes met een verboden middel waren afkomstig uit Nederland, een uit Spanje. Ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVA) stelde onlangs vast dat het aantal overschrijdingen van de norm bij aardbeien daalt. Maar de NVA schrijft dit toe aan een verschuiving van de soorten bestrijdingsmiddelen. De importeurs houden meer rekening met de toelatingsnormen van Nederland. De VWA wijst er overigens op dat de wettelijke norm veel strenger is dan de veiligheidsnorm. De aangetroffen overtredingen zijn niet automatisch gevaarlijk voor de volksgezondheid.