Het Beeld

87 procent van de kijkers van Villa BVD vindt dat Nederland om van Duitsland te winnen zich volledig op de aanval moet richten en 84 procent van de Nederlanders heeft geen bezwaar tegen de aanwezigheid van Jorge Zorreguieta bij de doop van zijn kleindochter, prinses Catharina-Amalia.

De vertaling van Flauberts Dictionnaire des idées reçues luidt niet `woordenboek van open deuren', maar `woordenboek van de burgerlijke banaliteit'. Ik moest er aan denken toen ik weer een kerk vol hoeden op televisie zag. De NOS wijdde een opiniepeiling aan het mensenrecht om je kleinkind te dopen. Natuurlijk vinden wij dat de voormalige minister van Landbouw van het Argentijnse regime dat duizenden `subversieven' liet verdwijnen welkom is bij een familieaangelegenheid. Maartje van Weegen, die samen met godsdienstexpert Jacobine Geel de agnostische meerderheid wederom door enkele christelijke rituelen heenloodste, vond het geen punt meer. Hij heeft afstand genomen van de misdaden van het Videla-regime, is altijd een tegenstander geweest van het schenden van mensenrechten en heeft niets geweten van de martelingen, van mensen die uit vliegtuigen werden gegooid. De 73-jarige opa, ongetwijfeld een groot kindervriend, pinkte een traantje weg. De tv-regie van de kinderbijbelllezing was overigens niet helemaal vlekkeloos: zo waren de goede wensen van de Zweedse kroonprinses Victoria, een van de peetmoeders, en het uitgieten van Jordaanwater in de doopvont door schakelfouten net niet goed te zien.

,,Ja, ja, een privé-aangelegenheid'', hoonde dezelfde avond in Nova de in Nederland wonende Alejandra Slutzky, wier vader ook voorgoed meegenomen was door de militaire vrienden van Zorreguieta. ,,Daarom staan er zoveel camera's naar te kijken, zelfs naar de tranen, en daarom wordt het hele kabinet uitgenodigd.'' Ze sprak de verwachting uit dat de ontwikkelingen in Argentinië ertoe zullen leiden dat ook mensen als Zorreguieta ooit ter verantwoording worden geroepen. ,,Maar prinses Máxima is toch een leuk mens?'', pruttelde Clairy Polak tegen. ,,Dat kan zijn, maar koningin Beatrix getuigt niet van respect voor haar volk, als ze het mét haar ook naar de naast haar lopende Jorge Zorreguieta laat zwaaien.'' Goed dat Nova de consensus weer durft te doorbreken.

Nog een provinciaal idée reçue van de televisie: nu we weten welke Nederlanders in het Europees parlement gekozen zijn, is niemand meer geïnteresseerd in de uitslagen van de andere landen. Je moest gisteren zappen tussen VRT, BBC (die Lousewies van der Laan het verschil liet uitleggen tussen Paul van Buitenen en de Britse eurosceptici), ZDF en het voorbeeldige TV5, met commentaren uit de meeste hoofdsteden. In Nederland gaf alleen een kort NOS Journaal zeer onvolledige informatie. Zelfs de enige zondagse actualiteitenrubriek Netwerk verviel, mogelijk om in de kijkcijferstrijd niet te hoeven verliezen van de voetbalmatch Frankrijk-Engeland. ZDF verplaatste gewoon een deel van zijn verkiezingsuitzending naar Lissabon, want Europees voetbal, dat is ook politiek.

    • Hans Beerekamp