Gevaarlijke missies in trek bij jongeren

Vrijdag besloot het kabinet over verlenging van de militaire missie in het steeds onrustigere Irak. Meer missies betekent meer mensen in dienst. Willen jongeren nog bij het leger?

Als de wereld onveiliger wordt, is de belangstelling voor een baan bij het leger groter. De militaire missies van Nederland in Irak en Afghanistan trekken veel jongeren aan. Dat is gunstig voor de landmacht die door de buitenlandse missies extra mensen nodig heeft. ,,Ik zie dat er door een uitzending zoals naar Irak meer belangstelling is'', zegt luitenant-kolonel John van Tintelen, hoofd werving en aanstelling bij de landmacht. ,,De meesten willen gewoon iets meemaken in hun jonge tijd. Een uitzending trekt ze aan.''

Het wervingsbeleid van de landmacht maakt de laatste jaren een wat wispelturige indruk. In 2002 werd er een grootscheepse campagne gevoerd om mensen aan te trekken – een jaar later was er opeens een vacaturestop omdat er te veel mensen waren aangenomen. Dit jaar is het weer anders: nu moeten er 3.000 nieuwe militairen worden gerecruteerd. Het wisselende aannamebeleid maakt het niet eenvoudig om de juiste mensen aan te trekken, zo erkent Van Tintelen. Zeker omdat er daarnaast voortdurend berichten naar buiten komen over de vele bezuinigingen bij het ministerie van Defensie. ,,In de media heerst het beeld dat er te weinig banen zijn. Dat overheerst ook bij de mensen die wij willen werven'', aldus Van Tintelen.

Om tegenwicht te bieden aan de sombere berichtgeving heeft de landmacht een speciale site in het leven geroepen voor de werving van nieuwe militairen. In zes weken tijd kwamen daar zo'n 20.000 bezoekers op af, mede aangetrokkken door de commercials die de landmacht op televisie uitzendt. Zo'n 4.000 jongeren meldden zich als sollicitant. Hoewel Van Tintelen tevreden is met het resultaat, is de respons minder groot dan de landmacht had gedacht – zeker gezien het geringe aantal vacatures bij andere bedrijven en organisaties. ,,Ik vermoed dat dit komt omdat ouders en decanen denken dat er bij de landmacht geen banen zijn'', zegt de personeelsfunctionaris.

De negatieve berichten gaan ook ten koste van aanmeldingen voor de Koninklijke Landmacht Instroom Opleiding. Dit is een studiejaar aan een Regionaal Opleidingscentrum waar studenten zich een jaar lang oriënteren op de landmacht. Daarnaast leren zij een beroep. Deze opleiding is vooral bedoeld voor scholieren die te jong zijn om in dienst te gaan en jongeren die niet zeker weten of ze bij defensie willen werken. Jaarlijks zijn er 3.500 studenten. In principe kan iedereen instromen. Maar deelnemers worden wel getest en krijgen van te voren te horen of ze kans maken op een baan bij het leger of niet. Ongeveer 70 procent van de studenten maakt het jaar af. Driekwart daarvan solliciteert bij de landmacht. Dit najaar verwacht de landmacht 850 mensen van de opleiding aan te nemen.

In de wervingscampagne wil de landmacht de zaken niet mooier voorstellen dan de werkelijkheid is. Op die manier hebben sollicitanten een reëel beeld, legt Van Tintelen uit. Het is belangrijk dat mensen weten dat belangstelling alleen niet voldoende is om in aanmerking te komen voor een baan als militair. ,,Om één militair aan te stellen heb ik drie belangstellenden nodig. Niet iedereen voldoet aan de strenge selectiecriteria die de landmacht stelt. Zowel psychisch als fysiek moeten mensen het werk aan kunnen'', verklaart Van Tintelen. Mede daardoor haakt 20 tot 30 procent van de nieuwe kandidaten nog tijdens de opleiding af.

Dat een baan bij de landmacht ook betekent dat je in gevaarlijke gebieden terecht kunt komen, zoals in Irak of in Afghanistan is volgens Van Tintelen geen belemmering voor jongeren. De meeste kandidaten worden juist enthousiast. ,,Ze zijn niet gefascineerd door het gevaar of het geweld. Ze weten wat de risico's zijn. Ze zijn eerder gefascineerd door de uitdaging in de uitzendgebieden en door het samenwerken met anderen. Als militairen uitgezonden worden dan gaan ze met hun team, hun maatjes.'' Die belangstelling verbaast hem niet. ,,Uitzendingen zijn er altijd geweest. Toen die aanslagen in Amerika waren, was er ook meer belangstelling voor het werken bij Defensie. Het gevoel van veiligheid wordt voor veel mensen belangrijker. Zij willen bijdragen aan vrede in conflictgebieden. En dat maakt dit werk zeker niet minder aantrekkelijk.''

    • Marije van Dalen