Doop Amalia

Er is nog geen oceaan genoemd naar Amalia, maar daar staat tegenover dat ze met Jordaanwater is gedoopt, net als Jezus. Diezelfde Jezus over wie geschreven staat dat hij bij zijn Wederkomst de Amalia's van deze wereld van de troon zal stoten. Ik had liever gezien dat de Oranjes wat minder show maakten, Jezus is geen vaandel, en wat meer werk van het evangelie. Jezus had een broertje dood aan wereldlijke macht, rijkdom, menselijke eer (de Oranjes zijn niet verplicht tot de troon). Mij dunkt dat er ook hier, gezien zondagse theorie en maandagse praktijk, menige leugen regeert.

    • H. Weenink