Bijbels geïnspireerde gedichtenparade

De hele wereld, van China tot Zimbabwe, komt in dichtvorm voorbij op Poetry International. Heilige boeken staan dit jaar op het festival centraal.

De opening van de 35ste editie van Poetry International was de avond van Antjie Krog. Er waren meer dichters afgelopen zaterdag, eenentwintig om precies te zijn. Maar het was de dichteres uit Zuid-Afrika die de meeste indruk maakte; zowel door haar sensuele teksten over de natuur en bewoners van het Richtersveld (,,het vergt veel God om het hier uit te houden'') als door haar performance. Krog (51) fluisterde, schreeuwde, zong, en declameerde zonder haperen woorden als `keihardsteenvetlelijk'.

,,Ik word er lijfelijk, lieflijk, lichter van'' luidde een regel uit Krogs erotische gedicht `The Loneliness of Skin', en zo moet het publiek in de Rotterdamse Schouwburg zich ook gevoeld hebben. Krog kreeg ruim de gelegenheid om onder de huid te kruipen: vóór de pauze deelde ze met Rutger Kopland het `Internationale Programma', daarna was ze een van de twintig dichters die elk een gedicht hadden gemaakt op het thema `In den beginne'. Haar `Land van genade en verdriet' mengde op een verrassende manier het einde van de apartheid met seks en eindigde met de regel ,,langzaam worden wij elkaar [...] en hier begint het''.

De parade van `gedichten over oorsprong en begin' na de pauze was geen onverdeeld succes. Hoewel het opwindend is om in een hoog tempo de hele wereld,van China tot Zimbabwe, in dichtvorm voorbij te zien komen, blijft het moeilijk om gedichten die je maar één keer te horen (en te zien) krijgt, goed in je op te nemen. Alleen de toegankelijkste poëzie blijft je bij, en dat is niet noodzakelijkerwijs de beste. Wat de concentratie ook niet bevorderde, was dat de diaprojectie van de vertalingen nogal ver verwijderd was van de dichters, die her en der verspreid op het podium achter lessenaars voorlazen. Sommige dichters, zoals Hagar Peeters en Ramsey Nasr, stonden overigens zo ver naar achteren dat ze vanuit de zaal nauwelijks te zien waren.

Veel dichters hadden zich voor het thema `In den beginne' laten inspireren door de Bijbel – wat ook de bedoeling was, aangezien het overkoepelende thema van deze Poetry-editie `Heilige Boeken' is. De Filippijn Alfred A. Yuson declameerde een variatie op het Joni Mitchell-liedje `Big Yellow Taxi' (,,They paved Paradise and put up a parking lot''), de Taiwanese Ling Yu deed een `Repetitie van Genesis', en Hans Tentije las een enigszins voorspelbare catalogus van alle gruwelen die er in den beginne nog niet waren.

De mooiste bijbelse poëzie was te horen tijdens de pauze in de foyer, waar studenten van de Arnhemse toneelschool onder meer passages uit het Hooglied declameerden. Ze deden dat vanachter een sluiergordijn, zodat het vuur van hun liefdesverklaringen de toehoorders niet ál te hard deed blozen.

    • Pieter Steinz