Van Wassenaer:

Tot 1980 heette het altijd dat Nederland na Sweelinck (1562-1621) eeuwenlang geen componist had van internationaal belang. Maar toen toonde Albert Dunning aan dat de zes Concerti Armonici van de wereldberoemde Giovanni Pergolesi (1710-1736) zijn geschreven door Unico Wilhelm, graaf van Wassenaer. Dunning vond de muziek op diens kasteel Twickel.

Het heeft lang geduurd voor de internationale platenbusiness dat duidelijk maakte – Pergolesi verkoopt beter dan Van Wassenaer.

De heruitgave van de prachtopname uit 1993 van The Brandenburg Consort onder leiding van Roy Goodman vermeldt toch nog in kleine letters Pergolesi, maar Van Wassenaer heeft grotere. Het boekje vertelt over Van Wassenaer (1692-1766), voorbeeldig opgevoed, bereisd, bestuurder van de Admiraliteit en de Oost-Indische Compagnie, diplomaat en ambassadeur. Componeren deed hij anoniem, dat was beneden de waardigheid van de familie.

Concerti Armonici

(Helios CD H 55155)

    • Kasper Jansen