Van der Laan opent Oerol zonder handtas

Op de opening van het Oerol festival werd staatssecretaris Medy Van der Laan gisteravond als `bevriend staatshoofd' onthaald.

,,Zoals U ziet heb ik geen handtas bij me,'' zei staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur) nadat ze gisteravond met een helikopter op Terschelling was geland, om het Oerol Festival te openen. Zij doelde op de hooggespannen verwachtingen van festivaldirecteur Joop Mulder die de hoop had uitgesproken dat Van der Laan `een handtas met geld' zou meenemen. ,,Ik kan niet vooruitlopen op de derde dinsdag van september', vervolge Van der Laan. ,,Pas dan worden de besluiten genomen over de subsidies voor de aankomende Cultuurnotaperiode.' Ze besloot met een schrale troost: ,,In elk geval staat Oerol op de agenda, en dat is heel veel.''

Van der Laan roemde het jaarlijkse zomerfestival wegens de internationale oriëntatie, de kunstzinnige mogelijkheden voor jonge theatermakers en het regionale belang voor de noordelijke provincies. Dat zijn allemaal zaken die voor haar een hoge prioriteit bezitten. Door een kabinetsberaad over de publieke omroepen landde Van der Laan twee uur later dan verwacht op het Wadddeneiland. Bestuursvoorzitter Kees van Twist noemde de staatssecretaris `een bevriend staatshoofd' op het vrijgevochten festivaleiland, waar dit jaar de artistieke anarchie heerst van `Niemandsland', zoals het thema luidt. Door tegenvallende sponsorgelden en een ontoereikende overheidssubsidie stond Oerol dit jaar onder zware financiële druk. Directeur Mulder zei in zijn toespraak ,,zich niet voor te kunnen stellen dat een staatssecretaris met lege handen komt.'' In elk geval vertegenwoordigt het festival volgens Van der Laan `de legende van Noord-Nederland'.

Als eerste act gebruikte het Franse gezelschap Décor Sonore de zeesleepboot `Holland' als een muziekinstrument, waarop acrobaten en slagwerkers in een verrassende choreografie samenwerkten aan een muzikale compositie. Aan het slot van de uitvoering ontbrandde vuurwerk op de zeesleper die in een roze gloed kwam te staan. Het sein voor Oerol 2004 was gegeven.

Van der Laan en tal van genodigden woonden vervolgens de openingsvoorstelling The Smile at the Foot of the Ladder bij van het gezelschap Cirque. Een wondermooie circusvoorstelling over een treurende clown die de mensen niet zozeer de lach wil geven, als wel het geluk. Na fraaie scènes vol ouderwetse maar altijd weer ontroerende clownsacts verdwijnt de droeve brenger van het geluk in de hoogte. Een fragiel notendopje stijgt op naar de nok van de tent, een minuscule afspiegeling van de zeesleper. Cirque maakt literair variété-theater, geïnspireerd door een verhaal van Arthur Miller. ,,Is geluk geluk?' vraagt de schrijver zich bij monde van de clown af. Hij beschrijft theater als `een spel, gebed in concentrische cirkels van schaduw'.

Oerol Festival, t/m 21/6. Zie ook fotoreportage www.nrc.nl.