Tot hier en niet verder 3

In zijn terechte pleidooi voor gewetensbezwaarde werkweigering door leraren (Tot hier en niet verder, W&O 9 mei) heeft Leo Prick één ding over het hoofd gezien: alleen al meeklagen met ouders kan door een schooldirectie aangemerkt worden als disloyaliteit.

Die disloyaliteit mag als een reden voor ontslag worden aangevoerd. Als zo'n leraar dan ook nog weigert te werken op de hem opgedragen manier, heeft hij dus geen schijn van kans meer tegenover een directie van een school die van haar rechten gebruik wil maken.