Tijdelijk of duurzaam?

Ik verhuur mijn woning voor een jaar aan een student. Zelf pas ik in deze periode op de woning van een vriend, die voor een jaar in het buitenland werkt. Voor de parkeervergunning schreef ik mij ook op zijn adres in. Komt mijn hypotheekrenteaftrek zo in gevaar? Valt mijn huis nog in box 1? Is er een maximum aan tijdelijke verhuur?

(L. van der B.)

Volgens de wet is uw eigen woning bij duurzame verhuur niet langer uw hoofdwoning, maar een beleggingspand, valt daarom in box 3, de rente is daar niet langer aftrekbaar, de hypotheek valt als schuld in box 3 en het eigen woningforfait hoeft u niet langer bij uw inkomen te tellen. Uw geldverstrekker moet waarschijnlijk instemmen met de verhuur. Bij tijdelijke verhuur ligt het anders. Ik kan uit uw e-mail niet opmaken of uw verhuur tijdelijk is of dat u uw huis straks weer aan een ander verhuurt. Door te verhuizen in dezelfde stad (om een parkeervergunning) wekt u de indruk van duurzame verhuur. Maar het is de belastingdienst die oordeelt.