Tbs'ers sneller opsporen

Het kabinet heeft gisteren ingestemd met nieuwe bevoegdheden voor de politie om voortvluchtige tbs'ers snel weer op te pakken. De politie krijgt ruimere mogelijkheden om informatie te vergaren over de verblijfplaats van ontsnapte tbs'ers.

Minister Donner (Justitie) had hiertoe een voorstel ingediend bij het kabinet. Donner had al maatregelen aangekondigd om voortvluchtigen beter te kunnen opsporen. Aanleiding was een ontsnapte tbs'er, die onlangs een meisje uit Eibergen ontvoerde. De Tweede Kamer had forse kritiek op Donner en drong unaniem aan op maatregelen. PvdA en LPF keurden vorige week het tbs-beleid van de minister af.

Donner heeft nu in allerijl maatregelen genomen om de risico's rond het verlof van tbs'ers te beperken. Hij wil ook dat de tbs-klinieken alle bestaande machtigingen voor verlof, ongeveer duizend, heroverwegen. De inrichtingen moeten bij Donner voor dinsdag aangeven hoe zij dat willen gaan doen.

De ontvoerder van het meisje had eveneens een verlofmachtiging. Die was niet ingetrokken toen bleek dat hij zich steeds onttrok aan het regime en zijn situatie verslechterde. Donner wil dat een verlofmachtiging direct ingetrokken wordt bij een incident maar ook als een tbs'er naar een andere kliniek wordt overgeplaatst.

Op grond van de huidige regels kan de politie wel de vermoedelijke verblijfplaats van voortvluchtige tbs'ers binnengaan maar beschikt zij niet over voldoende bevoegdheden om te rechercheren naar die verblijfplaats. Het kabinet wil het voortaan mogelijk maken voor politie en justitie om gegevens over het mobiele telefoonverkeer van de betrokken tbs'er te vorderen, poststukken en voorwerpen in beslag te nemen, computers te doorzoeken en stelselmatig te observeren. Desgewenst mogen ze ook bepaalde locaties doorzoeken.

Het aantal patiënten in TBS-instellingen is sinds 1995 bijna verdubbeld tot 1.623. Een deel van deze patiënten zit in gewone gevangenissen of is met verlof. Per jaar blijven negentig tbs'ers weg na de verlofperiode, maar het grootste deel komt binnen enkele dagen terug. De patiënten in de instellingen maken per jaar 50.000 maal gebruik van de mogelijkheid om met verlof te gaan, dertigduizend keer onbegeleid en 20.000 keer begeleid.