Schilderijen in bruikleen zijn toch zeker wel verzekerd?

In het artikel `Schilderijen in Catshuis verbrand' (NRC Handelsblad, 3 juni), staat dat de heer E. Rodrigo, hoofd collecties van het Instituut Collectie Nederland, bevestigt dat bij de brand twee schilderijen verloren zijn gegaan. Het betreft een portret geschilderd door Van Mierevelt en een winterlandschap van E. Fernhout. De beide werken waren rijkseigendom en zijn door ICN aan het Catshuis uitgeleend. Vervolgens wordt de waarde van de schilderijen vermeld en dan de voor mij onbegrijpelijke mededeling: dat de schilderijen niet waren verzekerd.

Het artikel gaat verder met de mededeling dat een tekening (Gezicht op het Catshuis), een schilderij van A. Schelfhout en een schilderij van Jan Sluyters zijn beschadigd door roet en rook. Deze werken worden gerestaureerd door het ICN op kosten van het ministerie van Algemene Zaken. Deze schilderijen waren kennelijk evenmin verzekerd. Hoe kan zoiets?

Ten eerste, als iets in bruikleen wordt afgestaan, dient de ontvanger in ieder geval minimaal voor een deugdelijke verzekering te zorgen en dient de bruikleengever daarop toe te zien. Ten tweede kan ik me niet voorstellen dat het Catshuis niet tegen brand is verzekerd. Ten derde kan de schade eventueel worden verhaald op het bedrijf dat de schoonmaakwerkzaamheden in het Catshuis verrichtte. Deze firma zal zeker verzekerd zijn tegen dergelijke risico's.

Het lijkt me zeker de moeite waard om nog maar eens de verschillende verzekeringen te bekijken.

    • M.B.Y. Vet