Scheiden in een flits

In 1998 trouwden wij in gemeenschap van goederen, woonden in een huurhuis en bezaten niets. In 2001 overleed mijn vader en liet mij geld na. In zijn testament stond dat zijn nalatenschap naar mij moest gaan en niet naar een eventuele partner. Met die erfenis bouwden we een huis in België, waarin we gingen wonen na mijn mans pensionering. Hij heeft uit een eerder huwelijk kinderen, waarmee hij vrijwel geen contact heeft. Met míjn kinderen hebben we wel een goede relatie. Beiden zijn we het erover eens dat mijn vaders erfenis na mijn overlijden naar mijn kinderen moet gaan. We legden dit voor aan een Belgische notaris. Die noemde als enige optie het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Omdat we dat niet vóór ons huwelijk deden, kost dat nu 6.000 euro. We betwijfelen of we dit ervoor over hebben. Het meeste geld zit namelijk in ons huis. Kan dit niet goedkoper?

(mevr. T. les V.)

Deze materie is ingewikkeld en ik ben geen (Belgische) notaris. Informeer eens bij andere Nederbelgen, want u bent daar vast niet het enige Nederlandse stel met zo'n dilemma. Het was niet slim – beiden tweede huwelijk, beiden kinderen – om in gemeenschap van goederen te trouwen. Ik ben voor praktische oplossingen. U kunt overwegen te flitsscheiden (snel en goedkoop) en dan een passende voortzetting kiezen. Raadpleeg wel een Nederlandse notaris.

    • Adriaan Hiele