Ontvoerd meisje 2

Op de dag dat het ontvoerde en misbruikte meisje thuis zou komen, hoorde ik omstreeks 13.30 uur op Radio 1 een hijgerige verslaggever live vertellen, dat hij ging proberen haar een paar vragen te stellen. Het is hem niet gelukt. Ik was toch verbijsterd: dit verwacht ik van SBS, maar niet van Radio 1.

Wat ik in uw hele verhaal mis is naam, toenaam en achtergrond van de dader. Daders worden in deze paternalistische samenleving nog steeds ten onrechte beschermd.

    • Mevrouw A.A.M van der Lans Warffum