Kamer wil klokkenluider steunen

Klokkenluider Ad Bos heeft recht op een tegemoetkoming van de overheid voor zijn rol in het ophelderen van de bouwfraude. De brief van premier Balkenende, waarin hij laat weten dat Bos daar niet voor in aanmerking komt, getuigt niet van waardering voor zijn rol bij het blootleggen van de misstanden. Dat vinden PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en LPF in de Tweede Kamer.

De fracties willen financiële compensatie voor Bos. Volgens de PvdA kan een tegemoetkoming ook in de vorm van bemiddeling bij het vinden van nieuw werk.

Bos gaf in 2001 de aanzet tot de parlementaire enquête Bouwnijverheid. Hij overhandigde de schaduwadministratie met verboden afspraken van bouwbedrijf Koop Tjuchem aan Justitie. Bos had Balkenende financiële steun gevraagd omdat hij na zijn ontslag bij Koop niet meer in de sector aan de slag kan en financiële problemen heeft.

Oud-voorzitter van de enquêtecommissie Vos (GroenLinks) zegt zich te verbazen over de kille toon in de brief van Balkenende en het ontbreken van waardering. Vos vindt dat Bos uit een nog te vormen `klokkenluidersfonds' een vergoeding moet krijgen. Vos wijst op klokkenluidersregelingen in de VS waarin de aanbrengers van fraudepraktijken op een beloning kunnen rekenen.

D66-woordvoerder Dittrich vindt dat Bos niet alleen financiële compensatie verdient, maar dat Balkenende hem ook ,,fatsoenlijk'' hoort te bedanken. Dittrich noemt de brief van Balkenende ,,geen stimulans om andere klokkenluiders over de streep te trekken.'' Kamerlid Slob (ChristenUnie) noemt de brief ,,te kort door de bocht.'' Slob: ,,Het geval Bos is bijzonder en verdient bijzondere aandacht. De conclusie van Balkenende deel ik niet.'' Kamerlid Eerdmans (LPF) zegt dat de overheid door Bos veel geld bespaart. ,,Dat moet je niet afdoen met zo'n briefje. Bos moet beloond worden.''

PvdA-fractiewoordvoerder Depla noemt de brief een ontmoediging voor toekomstige klokkenluiders die nodig zijn om nieuwe misstanden bloot te leggen.

CDA-woordvoerder Atsma wil dat de overheid Bos helpt bij het vinden van een nieuwe baan. Atsma ziet niets in een vergoeding: ,,Klokkenluiden moet geen vrijbrief worden voor een financiële claim.''

VVD-woordvoerder Hofstra wijst een klokkenluidersfonds af. De overheid zou zo arbeidsconflicten in de hand werken. ,,Ook voor Bos vind ik een schadevergoeding niet redelijk. Het kan zijn dat de ministers Kamp en Brinkhorst zich waarderend over hem hebben uitgelaten, maar dat zijn kwalificaties die ik voor hun rekening laat'', aldus Hofstra die in februari toegaf dat hij als commissaris van een bouwbedrijf wist hoe het er in de bouw aan toe ging.

Zaterdags Bijvoegsel

pagina 37