Herdenking D-day zonder bijbedoelingen Bush 2

Het artikel `Bush misbruikt herdenking D-day' van de hand van J.H. Sampiemon, is een kwalijke aantijging aan het adres van de huidige Amerikaanse regering, waar hij stelt dat de gesneuvelden op de stranden in Normandië door Bush met politieke bijbedoelingen worden herdacht. Bijbedoelingen ter verdediging van het beleid tegen het ,,terrorisme sinds 11-9'', gevoerd door ,,de Amerikanen en met hen de andere leden van de coalition of the willing in Irak, die'' zoals Sampiemon het stelt ,,zijn misleid door hun zendingsdrang, ijdelheid en grootheidswaan''. Dit is een typisch staaltje van anti-Amerikanisme zoals het sinds de jaren zestig in Europa alsmede in Nederland, welig tiert en waarbij deze krant consequent meehuilt met de wolven.

De enige werkelijke reden voor de aanwezigheid van Bush in Normandië is dat hij als vertegenwoordiger van het Amerikaanse volk daar is ter herdenking dat 60 jaar geleden de Amerikanen met grote offers samen met de Europeanen gevochten hebben voor de bevrijding van Europa van de nazi-terreur. Een terreur die te vergelijken is met het ,,terrorisme sinds 11-9'', waartegen de regering-Bush de oorlog heeft verklaard, terwijl het gootste deel van de Europeanen de Amerikanen daarbij in de kou hebben laten staan.

Het is niet aan de tegenwoordige president van Amerika om, zoals Sampiemon het poneert, inzake de D-day-herdenking piëteit te tonen (immers die heeft hij per definitie), maar het is aan Sampiemon om meer erkentelijkheid te hebben en te tonen tegenover het Amerikanse volk, voor wat het in de laatste eeuw aan goeds voor de Europeanen heeft gedaan.

    • F.A. van Hall