Herdenking D-day zonder bijbedoelingen Bush 1

In NRC Handelsblad van 4 juni wijdt J.H. Sampiemon enige (uiterst lezenswaardige) beschouwingen aan de herdenking van D-day, 60 jaar geleden. Hij schrijft daarin dat kort na die dag het heuglijke nieuws van de landing op de stranden van Normandië voor bezet Nederland te lezen viel in De Vliegende Hollander, een eenmalige krant met foto's van operatie Overlord, die boven de grote steden werd uitgeworpen.

Op 3 juni vertelde Maria Heiden in deze krant hoe haar vader drie dagen na D-day, bij de aangifte van de geboorte van zijn op die dag geboren dochter, vernam dat toen de invasie was begonnen.

De toenmalige Nieuwe Rotterdamsche Courant van 6 juni 1944 opent met de in zespuntletters gedrukte kop: `De invasie is begonnen', met daaronder in iets minder grote letter: `Het kustgebied tusschen Cherbourg en Le Havre tooneel van zwaren strijd.' De eerste pagina van de krant is verder nagenoeg geheel gevuld met berichten over de plaats en het verloop van de gevechten aan de Normandische kust (waaronder ook `Mededeelingen van het geallieerde opperbevel'). De vaste rubriek `De Toestand' op diezelfde pagina is gewijd aan Landingsoperaties aan de Fransche kust. Op donderdag 8 juni verschijnt het eerste kaartje van het strijdtoneel naast de kop: `Zware strijd in en om de bruggenhoofden in Noord-Frankrijk.'

Anders dan beide schrijvers menen, was het heuglijke nieuws van de invasie dus dezelfde dag bij de Nederlandse bevolking zelfs uit de officiële pers bekend. De Vliegende Hollander was overigens een vlugschrift dat, ook vóór D-day, met onregelmatige tussenpozen door de geallieerde luchtmacht boven Nederland werd uitgeworpen. Het als zodanige aangeduide Laatste Nummer verscheen op 10 mei 1945 naar aanleiding van de capitulatie van Duitsland op 7 mei 1945.