Grote stern

Vis als bruiloftsgeschenk: dat geeft het mannetje van de grote stern in de baltstijd aan het vrouwtje. De grote stern (Sterna sandvicensis) is een oogjager. Het zeewater moet een doorzicht hebben van anderhalve meter, zodat hij zandspiering, sprot en smelt kan verschalken. De familie van de sterns telt uitzonderlijke goede vliegers die `biddend' boven het wateroppervlak speuren naar prooi, en duikend toeslaan. Hun vlucht is sierlijk, fel en wendbaar. Deze parelgrijze vogel heeft een opmerkelijk zwarte kuif en een al even gitzwarte snavel met gele punt. `Zwartbekzeezwaluw' is een van zijn mooiste volksnamen. Hij broedt op de westelijke Waddeneilanden, waar ik het paartje waarnam, zwenkend tussen de scheepsrompen door. De roep is hard, metaalachtig. Als broedplaats kiest de grote stern de bescherming van visdieven en kokmeeuwen, want in tegenstelling tot veel vogels verdedigt hij zijn nest niet bij aanval. In het begin van de twintigste eeuw was de populatie in Nederland vrijwel nul. De scherpgelijnde veren van de zeezwaluw waren geliefd in elegante dameshoeden, gedragen op balsoirees en dergelijke. Die tijd bestaat alleen nog in romans en op schilderijen. De echte, levende grote stern is een fascinerende waarneming. Kijk eens hoe de vogel zich met een enkele, diepe vleugelslag hoog verheft en loodrecht weer duikt, roekeloos.

Ilustratie;

Rein Stuurman

(Zien is kennen!)

freriks@nrc.nl