Financiën: verkoop landbouwgrond

Het ministerie van Financiën wil nog deze maand 20.000 hectaren landbouwgrond te koop aanbieden aan de boeren en tuinders die er gebruik van maken. Het gaat om 15.000 hectaren aan erfpachtgronden en 5.000 hectaren aan grondbankgronden, die in het verleden door het ministerie van LNV zijn gekocht bij ruilverkavelingen. Minister Zalm (Financiën) gaat er in de voorjaarsnota van uit dat dit jaar de verkoop van de gronden 150 miljoen euro op zal brengen.