De lezer schrijft over het beschadigen van een oud-premier...

Sinds meer dan 20 jaar ben ik op uw krant geabonneerd. Nooit schreef ik u. Nu las ik op 4 juni uw openingsartikel over Ruud Lubbers: Wat voor nieuwswaarde vindt u het eigenlijk als iemand een rapport ontvangt? Vindt u `volgens ingewijden' van serieuze journalistiek getuigen? Ik vind dit volstrekt onnodig (verder) beschadigen van een oud-premier. Kunt u niet gewoon wachten in deze zaak op wat de VN zelf naar buiten willen brengen? Nee hoor: ook NRC Handelsblad wil scoren met primeurs, of dat gaat over de ruggen van anderen (Ruud Lubbers is destijds notabene de hemel in geprezen als premier door uw krant) interesseert u blijkbaar geen moer. Ik dacht dat dat de Telegraafstijl was, maar ik moet constateren dat u naar dat niveau aan het afglijden bent.

    • Ruud Harbers