Adoptie via zelfdoen gaat in Nederland zeer zorgvuldig 2

Bij monde van de directeur van Wereldkinderen, mevrouw Hut, wordt gezegd dat zelfdoen in adoptie verboden moet worden. De vraag naar adoptiekinderen is volgens Wereldkinderen veel groter dan het aanbod en zelfdoen zou kinderhandel in de hand werken. Justitie laat deze onwenselijke gang van zaken oogluikend toe, omdat zij iedereen te vriend wil houden.

Waarom doet Wereldkinderen deze ongefundeerde uitspraken? Ook hun doel zou, net als die van de adoptiefouders, moeten zijn dat kinderen die voor adoptie in aanmerking komen, een warm en liefdevol thuis te bieden.

Wereldkinderen gaat voorbij aan het feit dat adoptie via zelfdoen en dus deelbemiddeling momenteel in Nederland uiterst zorgvuldig door zowel het ministerie van Justitie als door hun collega-adoptieverenigingen op betrouwbaarheid wordt beoordeeld en goedgekeurd. Elk contact en elk kind dat in Nederland via zelfdoen wordt geadopteerd, ondergaat een uitgebreide betrouwbaarheidstoets. Geen enkele ouder mag een adoptiekind ophalen, voordat een goedkeuring door het ministerie van Justitie is verleend. Van kinderhandel kan derhalve geen sprake zijn, zodat de opmerking van Wereldkinderen in de categorie valt van onwenselijke stemmingmakerij en op geen enkele wijze bijdraagt aan een waardevolle discussie over adoptie.

De betrokkenheid bij de liefde die adoptiefouders hebben voor het kind dat zij via zelfdoen willen adopteren, zou Wereldkinderen ertoe moeten bewegen positief te staan ten opzichte van deelbemiddeling. Het zou adoptieverenigingen zoals Wereldkinderen sieren als zij net als adoptiefouders het belang van het adoptiekind vooropstellen in plaats van hun eigen belang!