Adoptie via zelfdoen gaat in Nederland zeer zorgvuldig 1

Het interview met Ina Hut, directeur Wereldkinderen, is bij veel adoptieouders slecht ontvangen (NRC Handelsblad, 5 juni).Dat Wereldkinderen niet positief staat tegenover zelfdoen, is de Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie bekend. Deze vereniging werkt met andere adoptieouderverenigingen samen in het AdoptieOudersOverleg. Het AOO heeft met Ina Hut regelmatig overlegd over uitbreiding van de beperkte Nederlandse adoptiecapaciteit. Daarbij is ook gesproken over zelfdoen.

Het door Ina Hut in het interview bepleite totaalverbod op zelfdoen gaat echter veel verder dat wat zij in het overleg met haar gesprekspartners aangeeft. Het overleg met Wereldkinderen kwam tot stand, nadat Ina Hut eind vorig jaar minister Donner prees om zijn consistente adoptiebeleid en nadat alle Tweede-Kamerfracties dit adoptiebeleid vervolgens een ander waardeoordeel gaven door de wachtlijstplannen af te wijzen. Mevrouw Hut vergeet te vermelden dat vergunninghouders vaak contacten overnemen van zelfdoeners op het moment dat zij deze conform de procedure controleren. Haar suggestie voor een onafhankelijke controle is dan ook toe te juichen.

Dat idee is echter een initiatief van adoptieouders zelf. Het AdoptieOudersOverleg pleit al lang voor zo'n onafhankelijke toezichthouder. Met een belangrijk verschil. Zo'n toezichthouder moet óók de contacten van vergunninghouders contoleren. Nu controleren de bemiddelaars hun eigen kanalen.

Tendentieus is de link die mevrouw Hut legt tussen het vragen om uitbreiding van de adoptiecapaciteit en het stimuleren van kinderhandel. Daarmee wordt impliciet gesuggereerd dat het AdoptieOudersOverleg kinderhandel doet toenemen. Onnodig polariserend.

Tot slot: in het artikel wordt ook Frankrijk aangehaald. Zelfdoeners in Nederland vormen 2 procent van de adoptieouders. In Frankrijk is dit 60 procent, probleemloos. En uitbreiding van de adoptiecapaciteit is bij onze zuiderburen officieel regeringsbeleid.