Adders óp het gras

Mijn dochter van 21 jaar dreigt een persoonlijk krediet af te sluiten. Welke adders onder het gras zijn daaraan verbonden?

(K. B.)

Er liggen twee dikke adders óp het gras: ze moet een keer aflossen en ze moet regelmatig rente betalen. Als ze in gebreke blijft, komen er andere adders aan de oppervlakte. Welke? Dat staat in het contract van de lening. U bent niet aansprakelijk, want ze is meerderjarig.

    • Adriaan Hiele