Wrijvingen niet weg op top van G8

Ondanks een reeks gezamenlijke initiatieven tegen het internationale terrorisme en voor stabiliteit in het Midden-Oosten blijven grote meningsverschillen bestaan binnen de G8, de acht grootste industrielanden.

Dit bleek na afloop van de tweedaagse bijeenkomst van de G8 voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia. De Franse president Chirac bleef zich gisteren, na een onderhoud met de gastheer, president Bush, verzetten tegen een grotere NAVO-rol in Irak. Chirac hield wel een kleine mogelijkheid open dat Frankrijk instemt met het trainen van Iraakse veiligheidstroepen onder NAVO-vlag, zoals Bush gisteren voorstelde. Bush zei niet te verwachten dat meer troepen door de NAVO worden geleverd. ,,Dat is een onrealistische verwachting'', zei Bush.

Ook verzetten Frankrijk, Duitsland en Rusland zich tegen een vrijwel volledige kwijtschelding van hun schulden aan Irak, zoals door de VS werd voorgesteld. De VS willen een kwijtschelding van 90 procent. Chirac zei gisteren niet verder te willen gaan dan 50 procent.

De totale schulden van Irak aan het buitenland worden door het Internationaal Monetair Fonds geschat op 120 miljard dollar, waarvan 42 miljard aan de rijke industrielanden. De Japanse premier Koizumi zei wel een forsere kwijtschelding te overwegen, als andere landen dat ook doen.

Hoewel de sfeer op de bijeenkomst van de G8, die bestaat uit de VS, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Canada en Rusland, gunstig was na de unanieme aanvaarding van de Irak-resolutie door de Veiligheidsraad afgelopen dinsdag, kwamen oude geschillen tussen met name de VS en Frankrijk toch weer naar boven. Wel schaarden de acht landen zich gezamenlijk achter plannen voor een veiliger luchtvaart, het verder tegengaan van de verspreiding van nucleaire kennis en het trainen van een permanente vredesmacht voor Afrika.

President Bush sprak na afloop van een top waar ,,de naties van de G8 verenigd zijn in hun wens om stabiliteit en democratie te brengen in Irak en bredere hervormingen in het Midden-Oosten te ondersteunen. We beloofden om samen een veiliger, vreedzamer en welvarender wereld te bouwen''.

De G8-top verwelkomde een van oorsprong Amerikaans plan voor hervormingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Chirac ontkende echter later dat deze hervormingen los kunnen worden gezien van een oplossing voor het Israelisch-Palestijnse conflict, zoals het document suggereert.