Vertrek Nijs

Ik wil een kanttekening plaatsen bij het artikel van J.M. Bik in de krant van 10 juni `Alleen voor Nijs is `de affaire' afgelopen'.

De heer Bik is verbaasd dat bij het beraad over de positie van mevrouw Nijs ook de partijvoorzitter is betrokken: ,,[...] het vroegere VVD-boegbeeld P.J. Oud zou hem de Kamer uitgeveterd hebben.'' Dat laatste betwijfel ik, want dan zou de heer Oud zichzelf moeten verwijderen. De heer Oud was namelijk niet alleen fractievoorzitter maar gelijktijdig ook partijvoorzitter. En overigens is het in mijn ogen volstrekt vanzelfsprekend dat een partijvoorzitter wordt betrokken bij voor een partij zo relevante zaken.

Verder heeft de heer Bik het over een ,,naar diepe rancune neigend interview'' van voormalig politiek leider Dijkstal. Ik heb in en uit het interview geen rancune kunnen halen, maar wel oprechte bezorgdheid. Een bezorgdheid die ik deel.