Van Aartsen: Kamerleden ook in Europarlement

VVD-fractievoorzitter Van Aartsen heeft gisteren geopperd prominente nationale politici in de toekomst een dubbelmandaat te geven. Daarmee zouden ze behalve in de Tweede Kamer ook in het Europees Parlement kunnen worden gekozen. Nu zijn dergelijke dubbelmandaten hier niet toegestaan.

In andere Europese landen daarentegen is dit niet ongebruikelijk. In België bijvoorbeeld, dat zondag stemt voor het Europees Parlement, trekt premier Verhofstadt de kar voor de Vlaamse liberalen. ,,Dat werkt elektrificerend'', zei Van Aartsen gisteren in het slotdebat voor de NOS-televisie.

Van Aartsens suggestie kreeg enige bijval van zijn CDA-collega Verhagen, mits het dubbelmandaat slechts tot een paar nationale politici per partij beperkt zou blijven. PvdA-fractieleider Bos daarentegen voelt er niets voor. Mensen zullen het volgens hem zien als kiezersbedrog, omdat zulke kandidaten doorgaans zelden of nooit echt in het Europees Parlement gaan zitten.

Minister Bot (Buitenlandse Zaken) bepleitte het idee voor een dubbelmandaat vorige week ook al. Hij stelde dat hiermee de band tussen Europa en de nationale staat kan worden verstevigd. ,,Ik geloof dat het goed zou zijn wanneer meer lidstaten, inclusief mijn eigen land, een aantal van hun parlementsleden ook een nationaal mandaat zouden verlenen, bij voorbeeld via een systeem van roulatie'', aldus Bot in een rede, die hij vorige week uitsprak voor de Berlijnse Humboldt-universiteit.

Nu beperken de contacten tussen Kamerleden en europarlementariërs zich tot sporadische optredens van de laatsten tijdens debatten in Den Haag. Tijdens het jaarlijkse debat over de staat van de Europese Unie mogen europarlementsleden het woord voeren, maar niet meestemmen over moties ingediend tijdens zo'n debat.

Bot bepleitte in zijn toespraak in Berlijn ook de invoering van een Europees raadgevend referendum, waarbij in alle landen dezelfde vraag aan de kiezers zou worden voorgelegd. De woordvoerders van de drie grootste fracties in de Tweede Kamer - CDA, PvdA en VVD - maakten deze week echter duidelijk om verschillende redenen niets te zien in deze suggestie om de kiezers meer bij de Europese besluitvorming te betrekken.