Toename aantal vacatures zet door

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen, net als in de laatste drie maanden van vorig jaar. Eind maart waren ruim 111.000 banen beschikbaar, 12.000 meer dan een kwartaal eerder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt.

Met de stijging komt een einde aan de periode van bijna drie jaar waarin het aantal vacatures voortdurend daalde. In het laatste kwartaal van 2003 was voor het eerst een groei te zien. Toen kwamen er zevenduizend vacatures bij. Nu de groei in 2004 doorzet, zegt het CBS dat ,,zich een omslag lijkt af te tekenen''.

Vooral in de dienstverlening nam het aantal vacatures toe. In de zakelijke dienstverlening waren er eind maart vierduizend vacatures meer dan het kwartaal daarvoor. In de niet-commerciële dienstverlening, zoals het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur, waren dat vijfduizend vacatures.

Het CBS meet ook per sector de verhouding tussen het totaal aantal banen en de vacatures per sector, de zogenaamde vacaturegraad. Hoe hoger, hoe makkelijker het is om in die sector een baan te vinden. De vacaturegraad is het eerst kwartaal van dit jaar toegenomen in de landbouw, horeca, cultuur en bij financiële instellingen. Het hoogste is de vraag naar werknemers in de landbouwsector. Per duizend banen zijn er nu 42 vacatures, dertien meer dan vorig jaar.

In de gezondheids- en welzijnszorg is het dit jaar moeilijker om een baan te vinden. Vorig jaar waren er in die sector nog zeventien vacatures per duizend banen. Nu is dat nog maar dertien. Ook in de bouwnijverheid is het aantal vacatures gedaald.

Het CBS meet het aantal vacatures door een schriftelijke enquête onder ruim 21.000 bedrijven en overheidsinstanties. De cijfers worden geschoond om seizoeneffecten uit te filteren.