Studenten! Kom in China studeren

Het aantal Chinese studenten dat de collegebanken van onze universiteiten en hogescholen bevolkt staat in schril contrast tot het aantal landgenoten dat in China studeert. Tijdens verschillende bezoeken aan universiteiten in Peking, Shanghai en Wuhan kwam ik ze niet tegen. Ze zijn er wel, maar numeriek vallen onze ongeveer zestig landgenoten in het niet bij de zes tot zevenduizend jonge Chinezen die voor hun studie naar Nederland komen. Een ander opmerkelijk verschil is dat de Nederlandse student oostwaarts trekt om Chinees te studeren of een economisch getinte stage te volgen, terwijl het gros van de Chinese studenten voor Nederland kiest om zich te bekwamen in van alles behalve onze taal.

Het grote aantal Chinezen dat hier studeert, stemt natuurlijk tot tevredenheid. Bedenkelijk is daarentegen de geringe stroom oostwaarts. De Chinese economie is booming en dat biedt kansen voor onze samenleving. Het verzilveren van die kansen vergt naast een alerte houding wellicht ook een groter aantal mensen met inzicht in de markten en ontwikkelingen in China en de manier om daar zaken te doen, eigenschappen die men niet hier maar in het Oosten opdoet. Het is vanuit dit gezichtpunt begrijpelijk dat naast sinologen vooral ook studenten economie en bedrijfskunde China kiezen voor een stage.

Tot op heden steken weinig studenten met een technische of bèta-opleiding hun licht op in China. Dat is verbazingwekkend, omdat het land zich juist ook op deze terreinen snel ontwikkelt. Naast het economische perspectief leidt het weinig twijfel dat China zich ook een leidinggevende rol zal verwerven in wetenschap en techniek.

Nederlandse studenten zie je vooral in EU-lidstaten, Noord-Amerika of Australië. Studeren in China was tot voor kort ook vrijwel onmogelijk. Het leggen van contact met een geschikte Chinese instelling blijft ook nu verre van eenvoudig. Daarnaast vormen de taal en de afwezigheid van een studiepuntensysteem barrières die het volgen van een reguliere studie of een onderdeel daarvan vrijwel onmogelijk maken.

Onlangs kondigde het Chinese ministerie van Onderwijs echter aan het aantal buitenlandse studenten te willen vergroten en een aantal bestaande belemmeringen uit de weg te willen ruimen. De interesse van Chinese kennisinstellingen om contact met het buitenland te hebben, is ook groot. Staf en vooral studenten beheersen het Engels steeds beter, waardoor het zeer wel mogelijk lijkt om studiereizen of uitwisseling voor individuele onderzoekers te organiseren.

Dit biedt kansen. Studenten én hun instellingen voor hoger onderwijs moeten ze wel pakken.

Jan de Leeuw is als universitair hoofddocent Milieukunde verbonden aan het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation in Enschede.