Ruzie Dijkstal en Verdonk voorbij

Minister Verdonk (Integratie en Vreemdelingenzaken) en haar partijgenoot Dijkstal, oud-fractieleider van de VVD, hebben vanmorgen hun ruzie bijgelegd.

Dijkstal neemt geen afstand van zijn uitspraak dat de vignettenmethode van de minister om de integratie van migranten te meten ,,verdacht veel begint te lijken op de jodenster''. Wel heeft Dijkstal Verdonk in het gesprek duidelijk gemaakt dat hij met zijn uitspraken maandag in het Algemeen Dagblad over de felle toon van het integratiedebat niet de bedoeling heeft gehad de integriteit van Verdonk of haar beleid in twijfel te trekken. Dijkstal betuigde zijn spijt als de minister dat toch zo heeft ervaren.

Verdonk toonde zich na afloop van de ontmoeting opgelucht. ,,Zand erover'', aldus de minister. Maar ze wil volgende week nog wel een gesprek met Dijkstal en voorzitter Rosenmöller (voormalig partijleider van GroenLinks) van de commissie Participatie van vrouwen uit etnische minderheden (Pavem). Bedoeling is te voorkomen dat in de toekomst ,,dit soort zaken de discussie opnieuw overschaduwen''. De commissie Pavem, waarvan Dijkstal deel uitmaakt, werkt in opdracht van Verdonk en minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Om te kunnen meten in hoeverre migranten geïntegreerd zijn, zoekt Verdonk naar een wetenschappelijke methode. Het WODC, het wetenschappelijke instituut van haar eigen ministerie, en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ontwikkelen daarvoor een zogenoemde integratieladder. De Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) in Amsterdam stelde begin dit jaar voor de door haar ontwikkelde vignettenmethode te gebruiken bij de meting. Deze methode wordt veel gebruikt in marketingonderzoek.

Verdonk beslist in september welke methode ze invoert. Dijkstal liet in een schriftelijke verklaring na afloop van het gesprek weten dat het ,,meten van de mate van integratie van bepaalde bevolkingsgroepen onbedoeld een stigmatiserend effect kan hebben. Daarvoor heb ik willen waarschuwen.'' Ook handhaaft Dijkstal zijn kritiek op partijgenoot en Tweede-Kamerlid Wilders. ,,Ik heb tot uiting willen brengen hoe hellend het vlak kan worden van het verbieden van boeken, sluiten van moskeeën en aantasting van grondrechten.'' Wilders is een van de belangrijkste voorvechters van een harde aanpak tegenover moslims.

Dijkstal zei verder zich ,,aangesproken'' te voelen door de kritiek van onder andere VVD-fractieleider Van Aartsen dat zijn uitspraken hebben bijgedragen aan het stemmenverlies bij de Europese verkiezingen.