`Rechercheteam is niet tegengewerkt'

Minister Donner (Justitie) ontkent dat het rechercheteam dat de vuurwerkramp in Enschede heeft onderzocht, is tegengewerkt. In de beantwoording van vragen, gesteld door de Tweede Kamerfracties van GroenLinks en SP, stelt Donner dat kritiek van rechercheurs niet terecht is.

In het boek Op zoek naar de onderste steen, geschreven door een medewerker van de Politie Twente, hadden de rechercheurs van het Tolteam zich beklaagd over de houding van ambtenaren van de gemeente Enschede en de betrokken ministeries.

Volgens teamchef R. de Boer dwarsboomden de ministeries van Defensie en VROM het onderzoek door geen toestemming te verlenen voor vuurwerkproeven op Nederlandse defensieterreinen. Hiervoor moest het rechercheteam uiteindelijk uitwijken naar een militair terrein in Berlijn. Volgens minister Donner konden de proeven niet in Nederland worden gehouden omdat de defensieterreinen niet beschikten over de vereiste vergunningen om vuurwerk af te schieten. Aanpassing van de regels zou teveel tijd vergen. ,,Van het tegenhouden was geen sprake'', stelt minister Donner.

Ook ontkent Donner dat ambtenaren van VROM geprobeerd hebben tijdens het justitieel onderzoek 'hun ministerie zoveel mogelijk in te dekken'. Van tegenwerking door de gemeente Enschede is volgens Donner evenmin sprake. Er ontbraken weliswaar drie pagina's in het gemeentelijk dossier over het bedrijf S.E. Fireworks, maar dit is volgens Donner niet van invloed geweest op het strafrechtelijk onderzoek. Volgens teamchef De Boer was het, om de schijn van partijdigheid te vermijden, beter was geweest als de politie een inval in het gemeentehuis had gedaan.

Bij de ontploffing van de vuurwerkfabriek op 13 mei 2000 kwamen 22 mensen om het leven en raakten honderden omwonenden gewond.