Prestatiecontract publieke omroep

Staatssecretaris Van der Laan (Media) wil dat een nieuwe manier om te meten of omroepen voldoende draagvlak hebben in de samenleving. Nu wordt dat gemeten met ledentallen. Het nieuwe systeem moet in 2008 worden ingevoerd. Tot die tijd moeten alle omroepen, waaronder jongerenomroep BNN, een tijdelijke uitzendvergunning krijgen.

De plannen van de staatssecretaris zouden vanmiddag in het kabinet besproken worden. Het nieuwe meetsysteem, waarbij omroepen prestatiecontracten afsluiten met de overheid, moet onderdeel uitmaken van een brede visie van het kabinet op het publieke bestel. Die visie zou in het voorjaar van 2005 klaar moeten zijn.

In de prestatiecontracten moeten onder meer afspraken komen over het bereiken van groepen die nu nauwelijks naar de publieke omroepen kijken, zoals allochtonen en jongeren. Bereiks- en waarderingscijfers zouden een beter beeld geven van het draagvlak van de omroepen dan de ledentallen. De ledenbestanden van veel omroepen dateren nog uit de tijd dat je automatisch lid werd bij een abonnement op een programmablad. Nieuwe omroepen zoals BNN, die geen gids uitgeven, hebben grote moeite met het werven van leden.

Van der Laan stelt vandaag ook voor om de afzonderlijke omroepen minder macht te geven ten gunste van het centrale bestuur van alle omroepen. De omroepvoorzitters moeten daarvoor uit de raad van toezicht. Dit was één van de aanbevelingen van een commissie die onder leiding van ING-topman A. Rinnooy Kan adviseerde over de toekomst van het publieke bestel. Omroepen zouden nu in de raad van toezicht te veel in staat zijn hun eigenbelang te verdedigen.

De staatssecretaris staat niet negatief ten opzichte van een initiatief-wetsvoorstel van VVD en D66 voor het vrijgeven van de programmagegevens van omroepen.