Premier negeert klokkenluider Bos

Klokkenluider Ad Bos, die in 2001 onthulde dat de bouwsector voor honderden miljoenen euro's fraudeerde, hoeft niet te rekenen op enige financiële hulp van de overheid. Dat heeft premier Balkenende deze week per brief aan Bos laten weten.

Balkenende schrijft ,,geen noodzaak'' te zien om de klokkenluider financieel te compenseren. Bos (56) had in maart per brief een beroep gedaan op Balkenende omdat volgens hem de maatschappelijke en persoonlijke consequenties voor hem persoonlijk ,,enorm'' zijn geweest. Bos is ontslagen door zijn ex-werkgever Koop Tjuchem, kan in de sector niet meer aan de slag en zit financieel aan de grond.

Balkenende spreekt in zijn brief geen waardering of dank uit voor het werk van de klokkenluider. Wel meldt hij dat vanuit ,,strafrechtelijk perspectief'' volgens het college van procureurs-generaal ,,geen reden'' bestaat voor financiële compensatie. De premier schrijft dat Bos nog steeds verdachte is van ,,meerdere strafbare feiten in het zogenaamde bouwfraude-onderzoek''.

,,Ook vanuit de maatschappelijke plicht die op eenieder rust om misstanden in de samenleving aan het licht te brengen, vloeit voort dat u heeft gehandeld zoals u had moeten doen. Om die reden zie ik derhalve geen noodzaak om op uw verzoek in te gaan'', aldus Balkenende die schrijft dat hij wegens ,,drukke werkzaamheden'' geen tijd heeft voor ,,nadere uitleg''.

De voormalig voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid, Marijke Vos (GroenLinks), pleitte er in februari voor om klokkenluiders die fraude boven tafel brengen een ,,flinke beloning'' te geven. Het ministerie van Financiën zou een fonds moeten instellen. Vos prees Bos, zonder wie de illegale praktijken in de bouw zouden zijn doorgegaan. Ook de ministers Kamp en Brinkhorst oordeelden positief over de klokkenluider. Brinkhorst sprak Bos eerder dit jaar.

In een interview, morgen in deze krant, wijst Bos er op dat er wel een `clementieregeling' voor frauderende bouwondernemingen bestaat. Zij kunnen miljoenenboetes ontlopen als ze zelf hun fraude melden bij de mededingingsautoriteit NMa. Bos: ,,Eerlijk gezegd vind ik dat de overheid mij iets verschuldigd is. De schaamte van deze affaire is dat de Nederlandse politiek er tot nu toe niet in slaagt om op een galante manier iets te regelen. Ik ben geen geldmaniak, maar ik heb ook geen zin om in de goot te belanden.''