Peking: groei daalt, analisten sceptisch

De groei van de Chinese economie begint af te nemen, zo blijkt uit cijfers van het Chinese bureau voor de statistiek. Maar analisten plaatsen kritische kanttekeningen bij de door de Chinese overheid naar buiten gebrachte cijfers.

De Chinese regering is blij met de cijfers en presenteert ze als het resultaat van haar pogingen om de economie voor oververhitting te behoeden. ,,Lokale autoriteiten rapporteren investeringen niet aan de hogere autoriteiten en houden ze verborgen'', zegt Chen Xindong, analist voor de Franse bank BNP Paribas. Hij is ,,sceptisch'' over de mate waarin de Chinese economie zou zijn afgeremd.

De Chinese economie groeide in 2003 met 9,1 procent en in het eerste kwartaal van 2004 nog eens met 9,7 procent ten op zichte van dezelfde periode vorig jaar.

Uit angst dat de economie oververhit zou kunnen raken, met overinvesteringen en hoge inflatie als gevolg, droeg de Chinese regering de banken en de regionale overheden een aantal maatregelen op om de economie af te remmen. Leningen voor investeringen in de staal- en vastgoedsectoren werden sterk afgeremd. Aan dit lijstje voegden de Chinese autoriteiten later de petrochemie, de automobielindustrie, de farmaceutische industrie en de textiel toe.

Volgens de autoriteiten heeft het afrembeleid vruchten afgeworpen. In mei stegen de investeringen in vaste activa – een breed begrip, van kantoorgebouwen tot snelwegen – met 18,3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat is een forse daling ten opzichte van april, toen de stijging nog 34,7 procent bedroeg. De overheid concludeert hieruit dat het nieuwe beleid heeft gewerkt.

De Chinese inflatie was volgens het bureau voor de statistiek in Peking in mei 4,4 procent hoger dan vorig jaar, het hoogste cijfer van de afgelopen zeven jaar. Sommige analisten waarschuwen dat een `zachte landing' voor de Chinese economie na een periode van extreem hoge groei nog niet zeker is. Nu de banken minder leningen verstrekken, hebben bedrijven grote moeite om kapitaal te krijgen en betalen ze hoge rentepercentages.

Maar hoe sneller de economische groei onder controle is, hoe groter de kans dat echt schokkende maatregel nodig zijn. ,,De kans op een zachte landing neemt toe'', zegt Huang Yiping, econoom bij Citigroup in Peking.