Pas verschenen: Non-fictie

Pascal Lamy: Europa als wereldmacht. Uit het Frans vertaald door Hessel Daalder. Lemniscaat, 168 blz. €14,95

De Franse socialist Pascal Lamy is eurocommissaris voor Handel en een doorgewinterd onderhandelaar met onder andere de Chinezen en de Amerikanen. Hij geeft zijn visie op de rol van Europa binnen het globaliseringsproces en op de problemen die dat schept voor de arme landen. Met een voorwoord van Wim Kok.

Rosemarie Buikema en Maaike Meijer: Kunsten in beweging, 1980-2000. Cultuur en migratie in Nederland. Sdu Uitgevers, 473 blz. €35,–

Tweede deel in de reeks Cultuur en Migratie in Nederland, die uiteindelijk vijf delen zal beslaan. Juist in de hier behandelde periode nam het multiculturele karakter van de samenleving toe en begon het onderscheid tussen `lage' en `hoge' cultuur te vervagen. Vele voorbeelden uit de literatuur, het theater, de beeldende kunst, de popmuziek en het cabaret moeten dat alles duidelijk maken.

Peter Singer: De president van goed en kwaad. De ethiek van George W. Bush. Vertaald door Marijke Koekoek. Lemniscaat, 272 blz. €19,95

Geen Amerikaanse president heeft zoveel over goed en kwaad, recht en onrecht gesproken. De Australische filosoof Singer onderwierp die uitspraken aan een onderzoek en constateerde hoeveel ethische verwarring en innerlijke tegenspraak er in aan te wijzen valt. `Singer gaat zelfs zover Bush af te schilderen als iemand die qua morele ontwikkeling niet verder is gekomen dan de puberteit', aldus Menno Lievers (Boeken, 23.04.2004).

Arie Oostlander: Leven in de dromen van gisteren. Aspekt, 190 blz. €16,95

Oostlander is vijftien jaar lid geweest van het Europees Parlement, als lid van de EVP-ED-fractie. In dit boek maakt hij de balans op. Hij beschrijft de grote veranderingen in de internationale verhoudingen, de toetreding van de nieuwe lidstaten en behandelt alles vanuit zijn christelijke optiek de problemen van de veiligheidspolitiek.

René Diekstra, Max van den Berg en Jakop Rigter (red.): Waardenvolle of waardenloze samenleving? Over waarden, normen en gedrag in samenleving, opvoeding en onderwijs. Karakter Uitgevers, 400 blz. €19,99

Bundel met zeventien opstellen over de vraag wat een samenleving voor zoveel mogelijk mensen waardevol maakt en wat de bijdrage van opvoeding en onderwijs is. Met bijdragen over vrijheid en verantwoordelijkeheid door Wim Deetman, de plaats van deugden in het onderwijs door Kees Schuyt, jeugdzorg in een multiculturele samenleving door Mieke Komen en de vraag of sport eigenlijk wel deugt door Frans Jacobs.