`Bouw Deltawerken was onverstandig'

De bouw van de Deltawerken als ,,muur tegen de zee'' is begrijpelijk na de watersnoodramp van 1953, maar is naar de huidige inzichten onverstandig geweest.

Dat staat in een gezamenlijk onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Universiteit van Nijmegen. Het onderzoek is verricht in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.

Volgens de onderzoekers is het land door de Deltawerken ,,dramatisch'' ver beneden de zeespiegel komen te liggen. Het gevoel van veiligheid heeft bovendien veel investeringen in steden en dorpen uitgelokt in de onmiddellijke omgeving van de Deltawerken. Daardoor is het risico op een ramp veel groter geworden. ,,Mensen voelen zich veilig als de kans op een ramp minder waarschijnlijk wordt. Maar het risico groeit juist naarmate de bevolking en de investeringen groeien'', aldus het rapport.

De Deltawerken hebben een ,,vals gevoel van veiligheid'' gebracht bij het Nederlandse volk, aldus de onderzoekers, dat door het geloof in de techniek ,,blind voor het werkelijke risico'' is geworden.

Beter zou het zijn geweest, aldus de onderzoekers, om op het land gecontroleerde overstromingsgebieden in te richten, landbouwgronden terug te geven aan de zee en terpen te bouwen, kunstmatige heuvels ,,die zo hoog zijn dat ze ook bij stormvloeden droog liggen''.

Stedenbouwkundigen zouden een voorbeeld kunnen nemen aan bedrijven in grote havens, die wél zulke enorme industriële terpen hebben gebouwd, aldus de onderzoekers.

,,Als de meest sombere omstandigheden zich voordoen [..] dan zullen ook de grote dammen breken. Het land erachter wordt meters diep overstroomd. Het zal maanden kosten zulke schade te repareren.''