`Bijsluiter' bij psychotherapie

Psychotherapeuten moeten patiënten een `bijsluiter' meegeven over de gevaren van de verschillende soorten therapie voor degenen die zich daardoor weer incest of ander seksueel misbruik gaan herinneren. Ook moet er in de opleiding meer aandacht worden besteed aan de mogelijke gevaren van deze therapieën: therapeuten kunnen bij makkelijk te beïnvloeden patiënten fictieve herinneringen oproepen en die anderen ernstig kunnen schaden. Dit schrijft minister Hoogervorst (Volksgezondheid) als reactie op het advies van de Gezondheidsraad over `hervonden herinneringen'. Afgelopen jaren is het verscheidene malen voorgekomen dat mensen publiekelijk zijn beschadigd en strafrechtelijk zijn vervolgd op grond van `jeugdherinneringen' aan onder meer seksueel misbruik die, naar later bleek, door de therapeut waren opgeroepen en vals bleken te zijn.