Aandelen bij pensioenen op record

De Nederlandse pensioenfondsen hebben hun aandelenbeleggingen in het eerste kwartaal tot een recordbedrag uitgebreid. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend.

De pensioenfondsen bezitten eind maart voor 242 miljard euro aandelen in bedrijven, dat is 5 miljard meer dan eind september 2000, toen de koersen op de beurzen piekten waarna een beurskrach volgde.

De beurskrach van 2001 en 2002 sloeg een bres in de reserves van de pensioenfondsen. Hun afgebrokkelde financiële positie en strenger toezicht dwongen hen tot rappe verhoging van de premies voor werkgevers en werknemers, massale versobering van pensioenregelingen en beperking van de prijscompensatie (indexatie) voor gepensioneerden. Vorig jaar herstelden de pensioenfondsen hun financiële positie duidelijk. Het doorsnee pensioenfonds boekte in 2003 een rendement van 10,7 procent, zo berekende financieel adviesbureau WM dit voorjaar.

Het aandelenbezit van de pensioenfondsen is nu ruim 47 procent van hun totale bezittingen, blijkt uit de CBS-cijfers. In de loop van 2000 piekten de aandelenbeleggingen van de pensioenfondsen op bijna 50 procent van hun bezittingen. Het CBS geeft aan dat de pensioenfondsen in het eerste kwartaal per saldo voor 4 miljard euro extra aandelen hebben gekocht. De koerswinsten op de bestaande beleggingen waren 12 miljard euro. Dat betekende een rendement van 5 procent en dat komt overeen met de stijging van de internationale beursgraadmeters. Het eerste kwartaal van 2004 was het vierde achtereenvolgende kwartaal met koerswinsten.

De voortgaande aankopen onderstrepen het beleid uit 2003 van de meeste grote pensioenfondsen om hun aandelenbeleggingen ondanks de koersval van 2002 op peil te houden. Pensioengigant ABP (leraren en ambtenaren) kocht vorig jaar voor bijna 6 miljard euro aandelen bij, PGGM (werknemers in zorg en welzijnssector) voor 2 miljard euro.

In het eerste kwartaal kochten de pensioenfondsen per saldo overigens meer effecten met een vaste rente (obligaties) dan aandelen: voor 7 miljard euro obligaties versus 4 miljard euro aandelen. Aan het eind van het eerste kwartaal bezaten de pensioenfondsen voor ruim 193 miljard euro obligaties, dat is bijna 38 procent van hun totale vermogen.

De verzekeraars, die relatief minder in aandelen beleggen dan de pensioenfondsen, kochten per saldo in het eerste kwartaal voor 3 miljard euro extra aandelen. Samen met 4 miljard euro koerswinsten steeg hun aandelenbezit naar 94 miljard euro, 30 procent van hun totale bezittingen. De verzekeraars kochten per saldo voor 5 miljard euro bij. Hun obligatiebezit steeg, mede dankzij 2 miljard euro koerswinst, naar 97 miljard euro.