`Want wij zijn voor Europa, maar er zijn wel grenzen. Dus graag een slot op die deur!'

Ik heb iets geks gezien, Jozias. Nog ben ik niet klaar met het uitwrijven van mijn ogen. Je zat tegenover Wouter Bos en met dat guitig-vermanende air van je verweet je Wouter dat hij steeds meer leek op Joop den Uyl. Terwijl ik toch echt dacht dat je zelf een briljant geslaagde imitatie weggaf van Hans Wiegel.

Typisch geval van pot en ketel.

Een gekloonde Wiegel ben je, Jozias. Ouwerwetse bonhomie van grapje op zijn tijd, goed glas, nee mag ik even uitpraten, je gesprekspartner overdonderen met jovialiteit waardoor je hem onschadelijk meent te maken. Net als Wiegel beschik je ongetwijfeld over een paar sociëteitsvrienden die je behoorlijk scherp vinden. Net als Wiegel zie je in elk geval zélf je gratuite leuzen voor staatsmanswijsheden aan.

Bos aapt Uyl na, constateer je. Zelf speel je voor Wiegel. En Maxime Verhagen? Die hoeft niet eens een toneelstukje op te voeren. Wie 's avonds in bed kruipt met Van Agt en de andere ochtend wakker wordt naast Verhagen zal niet het idee hebben dat hem iets is overkomen.

Ouwe wijn in nieuwe zakken.

Je roept dat Bos steeds meer op Uyl lijkt in de hoop dat je eigen verwiegeling niet opvalt, Jozias. De herzuiling is in volle gang. Onder het mom van een nieuwe aanpak zijn we terug bij de oude aanpak. De zuilen woekerden een poosje ondergronds en worden nu gerestaureerd. We leven in het gloriejaar van de herzuiling.

In de strijd tegen het moslimreveil kan niets op tegen het goeie CDA. Het CDA beschikt over een oersterk wapen.

Jezus.

CDA'ers ruiken wat een reveil is. Ook de VVD kan haar huisleuzen oppoetsen en handhaven. Vrijheid. En het beproefde recht van de sterkste. Maar waarmee moet de PvdA de nieuwe vijand te lijf? Met een eerlijk inkomensplaatje leg je de Talibaan niet neer. Moet de PvdA vanuit haar traditie eisen dat naast de hoofddoek ook het kruis wordt verboden? Kom nu. Alle straten van socialisten in Nederland zijn doodlopende straten.

't Is niet opportuun voor een VVD'er of CDA'er om de herzuiling te erkennen. Daarom is het slim van je, Jozias, Wouter Bos van regressie te beschuldigen. Het leidt de aandacht af van je eigen restauratie. Klets als Fortuyn, doe als Wiegel. Het zal je wel lukken in Nederland. 't Is daar belangrijker hoe men iets noemt dan hoe iets is. Nederlanders hebben het etiket en de geruststellende communis opinio nodig voor hun slechts licht geaccidenteerde egalitarisme – voor hun geestesleven van Montferland en Geuldal, nooit van de Alpen, nooit van een top. Dijkstal vergeleek het inburgeringsvignet met een jodenster. Alle politici zijn verontwaardigd dát hij het zegt, geen hond gaat in op wát hij zegt: wat is de band tussen vreemdelingenhaat en fascisme? Is Jozias op de zwarthemdentoer?

Maria, waarom gaat dat nou zo?

    • Gerrit Komrij