Vaste prijs voor boeken blijft bestaan

Nederland krijgt een wet op de vaste boekenprijs. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de initiatiefwet van Dittrich (D66), Halsema (GroenLinks) en Van Nieuwenhoven (PvdA).

De VVD wil de vaste boekenprijs juist loslaten, de LPF twijfelt nog. Het cultureel-politieke doel van het wetsvoorstel, het garanderen van een rijk aanbod aan boeken en boekhandels, wordt door alle partijen gesteund. Dat bleek gisteren bij de eerste termijn van het debat over het eerste cultuurpolitieke initiatiefwetsvoorstel dat ooit werd ingediend.

Een wet is nodig omdat de ontheffing voor het boekenvak van de Mededingingswet op 1 januari 2005 afloopt. Dittrich (D66), een van de indieners, is tevreden dat de cultuurpolitieke doelen van het wetsvoorstel door alle partijen worden gesteund. ,,We zullen nog flink met de Kamer in discussie moeten gaan, maar die wet komt er.''

De discussie zal vooral gaan over het voorstel van de indieners om een College van toezicht op te richten, dat controleert of het boekenvak de vaste boekenprijs wel handhaaft. De Kamer vindt zo'n `opgetuigd' zelfstandig bestuursorgaan overbodig en ziet liever dat het boekenvak zelf toezicht houdt, zoals tot nu toe gebeurde. Volgens Dittrich kan dat echter niet: ,,Door de wet gaan we over van een privaatrechtelijke regeling naar een publiekrechtelijke regeling. Daarom kunnen toezicht en sancties niet meer door de branche zelf worden geregeld.'' De omvang en bijkomende kosten vallen volgens Dittrich mee. ,,We denken aan maximaal vijf mensen.''

In de Tweede Kamer bestond ook onduidelijkheid over de vraag waarom in het wetsvoorstel schoolboeken buiten de vaste boekenprijs worden gehouden, terwijl dat bij studieboeken voor het hoger onderwijs niet zo is. SGP, GroenLinks en de ChristenUnie willen ook die studieboeken buiten de vaste boekenprijs houden.

De SP wil de vaste boekenprijs voor schoolboeken juist helemaal niet afschaffen. Vergeer (SP): ,,Onderzoek heeft uitgewezen dat de vaste boekenprijs voor schoolboeken geen aanwijsbare invloed heeft gehad op de prijsstijging. Dat ligt aan andere zaken, zoals de vernieuwing in het onderwijs en de hogere eisen die gesteld worden aan de methodes.'' Dittrich is het hier mee eens. ,,De hoge prijzen komen niet door de vaste boekenprijs, maar doordat de uitgevers van schoolboeken een monopoliepositie hebben.''

Het CDA wil het wetsvoorstel pas in stemming brengen als de Europese Commissie heeft verklaard of de wet wel strookt met de Europese regels. Dittrich wil daar niet op wachten: ,,Er zijn al elf landen in de Europese Unie die een vaste boekenprijs hebben.''