Top Parijs en Berlijn over samenwerking

Duitsland en Frankrijk zullen eind deze maand een `mini-top' organiseren over industriële samenwerking, zo heeft premier Raffarin vandaag gezegd.

Jean-Pierre Raffarin en zijn minister van Financiën, Nicolas Sarkozy, spraken op een bijeenkomst van hun partij, UMP. Sarkozy hekelde verder het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), die de zelf-opgelegde grens van 2 procent die de Bank in de strijd tegen de inflatie hanteert. Volgens Sarkozy zou de ECB meer oog moeten hebben voor de economische groei en de rentetarieven moeten verlagen. Sarkozy pleitte ook voor een grotere beslissingsbevoegdheid voor het overleg van de ministers van Financiën van de euro-zone.

Met de aankondiging van de top over het industriële beleid reageren de Franse bewindslieden op de irritatie van de Duitsers over de steun van de Franse overheid voor het noodlijdende bedrijf Alstom. Tot ergernis van de Duitsers heeft Sarkozy na intensieve onderhandelingen toestemming gekregen van Euro-commissaris Monti om Alstom te steunen, onder de als zeer riant ervaren voorwaarde dat het bedrijf zich binnen vier jaar zelf leert te redden. In de praktijk zou die voorwaarde erop kunnen neerkomen, dat Alstom, fabrikant van onder meer hogesnelheidstreinen, belangrijke kernactiveiten zal moeten afstoten, maar vooralsnog is gedwongen afstoting, waarvan het Duitse Siemens hoopte te profiteren, voorkomen.

De uitkomst van het Brusselse overleg wordt als overwinning van de Fransen gezien, omdat Siemens grote druk op Brussel heeft uitgeoefend om volgens Europese richtlijnen de vrije markt haar werk te laten doen. Daarover zei Sarkozy gisteren: ,,Ik wijs een akkoord tussen Siemens en Alstom op geen enkele manier van de hand. Maar als Siemens een deel van het kapitaal van Alstom wil overnemen, dan moet het een voorstel doen.'' Zijn ministerie voegde daaraan toe dat een akkoord een 'voet van gelijkheid' veronderstelt tussen twee partners en niet een situatie 'waarin de ene op de grond ligt dood te bloeden en de andere daar profijt van trekt'.