`Tennet moet stroomcapaciteit inkopen'

Minister Brinkhorst (Economische Zaken) gaat hoogspanningsnetbeheerder Tennet opdragen om extra stroomproductiecapaciteit in te kopen om in tijden van extreme vraag aan de behoefte te kunnen voldoen. Dit staat in een brief die Brinkhorst gisteren naar de Tweede Kamer stuurde.

Tennet zal daartoe vanaf 2005 contracten afsluiten met stroomproducenten. Tennet betaalt een vast bedrag om productievermogen stand-by te hebben. Zodra dit vermogen wordt aangesproken, betaalt Tennet daarnaast een bedrag voor de geleverde stroom. Volgens het ministerie van Economische Zaken moet dit stroomproducenten ertoe brengen om centrales die momenteel ,,in de mottenballen liggen'' weer operationeel te maken. Het is ook mogelijk dat hiervoor nieuwe centrales worden gebouwd. Het gaat in totaal om een vermogen van tussen de 500 en 750 megawatt, zo'n 4 procent van de nu aanwezige capaciteit.

Tennet is volledig in overheidshanden. Het afsluiten van de contracten zal de overheid dus geld kosten, maar hoeveel is nog niet duidelijk. Tennet verdient in tijden van piekbehoefte weer geld terug, omdat de stroomprijzen dan sterk kunnen stijgen.

Tegelijk met de brief bracht Tennet een rapport uit over de leveringszekerheid van stroom in de komende jaren. Volgens Tennet is er in ieder geval tot 2008 voldoende stroom. Daarna wordt Nederland sterker afhankelijk van het buitenland als niet in eigen productiecapaciteit wordt geïnvesteerd. Vanaf 2011 zou er een tekort ontstaan als er niets gebeurt.

Brinkhorst noemt in zijn brief ook enkele maatregelen waarmee hij private investeringen in elektriciteitsproductie wil stimuleren. De markt moet ,,transparanter'' worden, onder meer door de hoeveelheid geproduceerde en verhandelde stroom te publiceren. Hierdoor moet de energiemarkt beter en efficiënter gaan werken. Tijdens de hittegolf van 2003 waren er sterke geruchten dat energieproducenten de prijs opdreven door minder te produceren dan zij konden.

CDA en PvdA vinden het goed dat Brinkhorst voor extra reservecapaciteit zorgt. Kamerlid Crone (PvdA) mist echter de garantie van Brinkhorst dat stroomproducenten in tijden van schaarste ook gedwongen kunnen worden om hun volledige productiecapaciteit daadwerkelijk in te zetten. De VVD is nog niet overtuigd of versterking van de rol van Tennet ,,de juiste manier is om stroomzekerheid te garanderen''. Tennet en brancheorganisatie Energiened onderschrijven de plannen van Brinkhorst.