Subsidie debatbezoeker 56 euro

Stedelijke debatcentra die de afgelopen weken bijeenkomsten over de Europese verkiezingen organiseerden, ontvingen daarvoor, omgerekend, ongeveer 56 euro per deelnemer aan overheidssubsidie. Opgeteld trokken de debatten zo'n 2.500 bezoekers waarvoor, eveneens opgeteld, zo'n 140.000 euro aan subsidie beschikbaar was van diverse overheidsinstellingen.

Het geld ging vooral naar centra in de Randstad zoals het Instituut voor Verborgen Kennis in Den Haag. Groningen organiseerde in één week tijd twee openlucht debatten, het ene gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken (3.500 euro subsidie), het andere door het voorlichtingsbureau van het Europees Parlement en het Forum voor Democratische Ontwikkeling (3.000 euro)

Eén en ander blijkt uit een inventarisatie door NRC Handelsblad van de subsidiestromen achter de publieke debatten over de Europese verkiezingen en de aantallen deelnemers daaraan. Aanleiding is het afwijkende karakter van de Europese campagne: veel overheidssubsidie gaat naar debatten die gemiddeld minder worden bezocht dan de overige activiteiten van de debatscentra. Daar staat tegenover dat de politieke partijen (gefinancierd door overheid en ledencontributies) veel minder aan de Europese campagne uitgeven, vergeleken met die voor bijvoorbeeld de Tweede-Kamerverkiezingen. Subsidiegevers zoals het voorlichtingsbureau van het Europees Parlement, dat overigens veruit het meeste geld steekt in (regionale) televisie- en radiospotjes, vullen het gat. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf geld voor bijeenkomsten waarbij de verkiezingen én het komend Nederlands voorzitterschap thema's waren.

Daarnaast faciliteerde het ministerie van Binnenlandse Zaken met haar U komt toch ook-campagne eveneens zo'n 25 debatten, voornamelijk in universiteitssteden, met onder meer geluidstechniek. De gemiddelde kosten daarvan schat een woordvoerder van het departement op 2000 euro per debat, de opkomst varieerde van enkele tientallen tot enkele honderden.

De meeste organisatoren van de debatscentra noemen de gegeven subsidies niet uitzonderlijk hoog, vergeleken met wat zij gewend zijn. Sommige organisatoren, zoals Danielle Aretz van debatscentrum Tumult in Utrecht, wijzen wel op de overdaad aan debatten in de laatste weken, die de opkomst bij de gesubsidieerde debatten wellicht hebben gedrukt. Zo trok een met zo'n 4.000 euro gesubsidieerd debat in Tumult, afgelopen dinsdag, slechts 40 mensen. Toch spreekt Aretz niet van een mislukking. ,,Hoewel ik me als organisator voor het aantal bezoekers geneer, krijg je met wat minder mensen wel een kwalitatief beter debat, met meer betrokkenheid en een lagere drempel voor discussie.''

Bij de 2.500 bezoekers van de 23 onderzochte gesubsidieerde debatten zijn ook passanten meegerekend bij openlucht debatten zoals in Groningen. Hetzelfde geldt voor open bijeenkomsten zoals in de Openbare Bibliotheek van Rotterdam afgelopen zaterdag werd gehouden onder de titel Europa, hebben we er zin an?

Diverse organisatoren wijzen op factoren die de cijfers over de belangstelling vertekenen, zoals meereizende aanhang van de politieke partijen of het vaste publiek van het debatscentrum. De lijsttrekkers van SP en LPF, Meijer en Van der Vorm de Rijke, lieten zich vorige week op een door NRC Handelsblad georganiseerde verkiezingsavond (kosten: 800 euro ) ontvallen vaak dezelfde gezichten te zien in het publiek bij debatten.

M.m.v. Maaike Looijen. Overzicht gesubsidieerde debatten via www.nrc.nl.

    • Kees Versteegh