Schandalen en Boonstra

Enron, Boonstra, Ahold en Parmalat.

Het is een kleine opsomming van ,,schandalen'' die volgens de Algemene Rekenkamer de afgelopen jaren het vertrouwen in de financiële sector hebben aangetast. Dat minister Zalm van Financiën en AFM-voorzitter Docters van Leeuwen het kritische rapport van de Rekenkamer tandenknarsend zullen lezen, ligt voor de hand. Maar dat het rapport ook kritisch is over oud-Philipstopman Boonstra, lijkt het gevolg van een ongelukkige formulering.

Boonstra is in eerste aanleg veroordeeld voor het opzettelijk verzwijgen van effectentransacties in Ahold, een misdrijf. Van de andere aanklacht, misbruik van voorkennis, is hij vorig jaar vrijgesproken. Boonstra's verwijt dat zijn veroordeling een vorm van klassejustitie is – er loopt hoger beroep – vindt wellicht steun in de cijfers die de Rekenkamer boven tafel haalde. In 2002 overtraden 140 beleggers de meldingsplicht. AFM deed tweemaal aangifte en legde nul boetes op. De meldingsplicht voor bestuurders werd 121 maal overtreden. Sancties en aangiftes: nul.