Militairen nog acht maanden in Irak

Nederlandse militairen zullen nog eens acht maanden in Zuid-Irak blijven. Dat is volgens bronnen rond het kabinet de kern van een voorstel van de ministers Bot (Buitenlandse Zaken) en Kamp (Defensie), waarmee de ministerraad naar verwachting morgen akkoord gaat.

De verlenging met acht maanden in plaats van met zes maanden, zoals in het verleden gebruikelijk was, hangt vooral samen met de geplande verkiezingen in Irak. De nieuwe resolutie van de VN-Veiligheidsraad, die dinsdag werd aangenomen, geeft aan dat er uiterlijk eind januari 2005 verkiezingen worden gehouden in Irak voor een nationale regeringsraad.

Een periode van acht maanden komt bovendien het ministerie van Defensie goed uit. Die kan worden gesplitst in twee termijnen van vier maanden elk. Vorig jaar, toen Nederland voor het eerst bijdroeg aan de stabilisatiemacht voor Irak, werden de militairen aanvankelijk voor zes maanden uitgezonden. Wegens de extreme weersomstandigheden – met temperaturen van meer dan 50 graden Celsius in de schaduw – werd die termijn later tot vier maanden gereduceerd.

De zes Apache-gevechtshelikopters die het kabinet vorige maand naar Al Muthanna stuurde in verband met een groeiend aantal schietincidenten, zullen voorlopig blijven. De afgelopen paar weken is het aantal incidenten overigens weer afgenomen. In totaal heeft Nederland nu ruim 1.300 militairen in Irak, grotendeels afkomstig van de luchtmobiele brigade.

De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 zullen het kabinetsbesluit naar verwachting steunen. D66-fractieleider Dittrich, wiens partij lang aarzelde, gaf gisteren aan dat de militairen tot na de verkiezingen dienen te blijven. PvdA-leider Bos daarentegen wilde gisteren nog geen duidelijkheid verschaffen omtrent zijn standpunt. Weliswaar noemde hij de aanvaarding van de VN-resolutie ,,een enorme stap in de goede richting'', maar hij zei toch eerst het kabinetsbesluit te willen afwachten. Eerder had de PvdA juist verklaard tegen een verlenging van de Nederlandse aanwezigheid te zijn. De LPF daarentegen gaf bij monde van fractieleider Herben aan dat ze slechts akkoord wil gaan met een verlenging van vier maanden. ,,Blijf nog vier maanden, niet langer'', aldus Herben gisteren. ,,Anders geven wij geen steun.''

Ook de Japanse regering hecht zeer aan de verlenging van de Nederlandse presentie in Al Muthanna. In totaal heeft de Japanse regering anderhalf miljard dollar ter beschikking gesteld voor steun aan de internationale operatie in Irak.