LTO en CWI eens over Oost-Europa

Werknemers uit Midden- en Oost-Europa kunnen deze zomer definitief werken in de Nederlandse land- en tuinbouw. De landbouworganisatie LTO Nederland en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) hebben hierover gisteren een akkoord bereikt. Werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten mogen alleen in het veld werken voor maximaal twee maanden. Inwoners van de Europese Unie mogen in alle lidstaten werken. Voor mensen uit de landen die sinds 1 mei lid van de unie zijn, geldt echter een overgangsregeling. Alleen bepaalde beroepsgroepen waaraan in Nederland een tekort bestaat, mogen hier vrij werken.