KPN in de omroep

Op termijn vloeien telefoon, televisie, radio en internet steeds meer samen. Met een gewone pc valt al, zij het primitief, via internet te telefoneren, tv te kijken en naar de radio te luisteren. Televisie en mobiele telefoon bieden steeds vaker toegang tot het wereldwijde web. Kabelmaatschappijen bieden telefoon- en internetabonnementen aan. De technologie ontwikkelt zich snel en nieuwe doorgifte-apparaten zullen de verschillende functies steeds meer in zich verenigen. Daarom ligt het voor de hand dat KPN de handen uitstrekt naar de omroep, het populairste medium. Meer concurrentie op de door vijf regionale monopolies gedomineerde omroepkabelmarkt is welkom.

Toch is het opmerkelijk dat KPN de digitale tv en radio niet door de eigen telefoonnetverbindingen wil doorgeven, maar door de kabels van de concurrent. Volgens KPN is het technisch nog niet mogelijk om digitale tv- en videodiensten van voldoende kwaliteit via de snelle internetverbinding ADSL door te geven. KPN wil nu capaciteit inkopen bij kabelconcurrenten die daar wegens toch al tegenvallende inkomsten niet blij mee zullen zijn. De kabelmaatschappijen zijn er na rechtszaken in geslaagd onder de door de gemeenten ingestelde prijsplafonds uit te komen. Nu wil de KPN totaalabonnementen voor telefonie, internet en omroepkabel aanbieden. Het is mooi als de klant met dit alternatief een lange neus kan maken naar de ongecontroleerde prijsverhogingen voor het standaardpakket van de kabeloligopolisten. Daar staat tegenover dat KPN als gedeeltelijke telefoonmonopolist niet brandschoon is. De KPN domineert in de markt van detelefoonabonnementen. Concurrerende telefoonmaatschappijen hadden grote moeite om gelijkwaardige toegang te krijgen tot het KPN-net. De KPN kan misbruik maken van zijn marktmacht, terwijl de toezichthouder Opta nog steeds te zwak is. KPN zal flink worden tegengewerkt door de kabelmaatschappijen. Het bedrijf staat sterker als het niet alleen in bestaande diensten concurreert maar ook nieuwe soorten diensten aanbiedt, zoals video of tv-programma's op aanvraag.

De toekomst is niet meer aan het telefoonkoperdraad of de kabel, maar aan de glasvezel die een vrijwel oneindig aantal data kan doorgeven: telefoon, internet, tv, film. Snel en alles tegelijk. Er lopen al glasvezelkabels door het land, maar er zijn weinig aansluitingen voor gebruikers. Die aanleg is duur. Ideaal voor innovatie voor bedrijf en particulier is een onafhankelijk beheerde glasvezelkabel, waarop doorgiftemaatschappijen als KPN, Casema en UPC dan zouden kunnen concurreren. Voorlopig komt het er niet van. De huidige doorgiftemaatschappijen willen hun oude draden nog zo lang mogelijk benutten. Dat is jammer. In plaats van elkaar op verouderde netten te beconcurreren zouden de doorgiftemaatschappijen met de overheid de handen ineen moeten slaan voor een nieuw, onafhankelijk glasvezelnet. Dat is goed voor de investeringen en prettig voor de gebruikers.