Knipogen

De heer Heldring schrijft in zijn column `Knipogen' (NRC Handelsblad, 3 juni), ,,wie in Duitsland von heet, is op zijn minst aristocraat''.

Dat is een misvatting. Namen die beginnen met `von' of `van' in heel Noordwest-Europa vrij gangbaar. Zo ook in Noord-Duitsland. Niet al deze `von's' zijn edellieden. In het Pruisische leger hield men vast aan de gewoonte dat bij een burgerlijke rekruut de naam voluit werd geschreven. Behoorde men tot de adel, dan werd het voorzetsel afgekort tot v. (rekruut v. Moltke was dus een edelman, of zoals Heldring dat wenst te noemen, een aristocraat, Leutnant von Geldern is dat niet). Omdat na de val van de keizer de adel in Duitsland is afgeschaft, bestaat dit officiële gebruik niet meer.

Heldrings opmerking dat iemand ,,op zijn minst aristocraat is'', roept overigens bij mij de vraag op wat een mens dan nog meer zou kunnen zijn. Maar misschien schreef hij dat met een knipoog.