Kamer akkoord met nieuw mestbeleid

De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met het nieuwe mestbeleid van minister Veerman (Landbouw). Alleen VVD en LPF stemden tegen. De nieuwe bemestingsnormen worden, onder druk van de Europese Commissie, een stuk strenger dan de huidige. Boeren zullen hun land veel minder mogen bemesten dan nu. Hun overtollige mest zullen zij tegen hoge kosten elders kwijt moeten raken. De minister verwacht dat door de strengere regels meer boeren om economische en logistieke redenen hun koeien het hele jaar op stal zullen laten staan. Op die manier is de mest beter te verzamelen. In Duitsland en de Verenigde Staten is dat al de regel.

Nederland heeft jarenlang een conflict gehad met de Europese Commissie, omdat het ruimere mestnormen hanteerde dan de Europese mestrichtlijn toestond. Het ontwikkelde daartoe een verfijnd systeem van variabele mestnormen, Minas. Dat systeem nam niet de hoeveelheid mest, maar de bodemvervuiling als uitgangspunt. Het Europese Hof van Justitie oordeelde in oktober vorig jaar dat Nederland daarmee de Europese mestrichtlijn schond. Veerman kondigde daarop het einde van Minas aan.

Nederland probeert nog wel in aanmerking te komen voor de zogeheten `derogatie', een Europese ontheffing waarmee meer mest kan worden gestort per hectare. Voorwaarde is echter dat Nederland zich neerlegt bij de Europese mestregels. Om de onderhandelingen hierover niet in gevaar te brengen, stemde het CDA voor de nieuwe mestnormen. Aanvankelijk was er grote weerstand bij de CDA-fractie, maar Veerman heeft herhaaldelijk benadrukt dat Nederland geen andere keuze heeft dan mee te werken. Overtreding van de mestrichtlijnen zou Nederland op een boete van ,,tienduizenden euro's per dag'' komen te staan, aldus Veerman. De derogatie acht hij ,,van levensbelang voor de Nederlandse veehouderij''.

Als de Europese Commissie de Nederlandse plannen ook goedkeurt, gaan de nieuwe mestnormen in 2006 in.