`God niet in nieuwe grondwet'

Minister Bot (Buitenlandse Zaken) heeft gisteren gezegd dat de kans gering is dat er nog een verwijzing in het ontwerp voor een Europese grondwet komt naar God en de joods-christelijke wortels in de Europese geschiedenis.

Vooral premier Balkenende heeft zich daar in samenwerking met enkele andere gelovige regeringsleiders de afgelopen tijd sterk voor gemaakt. De leiders van andere landen, voorop Frankrijk, zijn daar echter faliekant tegen. Ook de Tweede Kamer acht een verwijzing naar de joods-christelijke traditie onnodig. De Eerste Kamer daarentegen voelt er bij meerderheid wel voor. Volgens Bot lijkt het thans waarschijnlijker dat ook de verwijzingen naar de humanistische tradities in Europa uit de preambule bij de grondwet zullen worden verwijderd.

Tijdens een Kamerdebat gisteren bleek voorts dat de Tweede Kamer in meerderheid niets ziet in een voorstel van Bot zelf om een Europees referendum over belangrijkste verdragen te houden. Bot had deze suggestie vorige week tijdens een rede voor de Berlijnse Humboldt-universiteit gedaan om de band met de kiezers in de lidstaten van de Europese Unie te versterken. Zo'n referendum, dat in alle lidstaten zou moeten worden gehouden met dezelfde vraagstelling, zou overigens niet bindend hoeven te zijn.

De woordvoerders van CDA, PvdA, VVD en ook enkele kleinere partijen zeiden echter om verschillende redenen geen heil te zien in dit voorstel. Sommigen, zoals CDA-woordvoerder Van Dijk, toonden zich principieel tegen zo'n referendum, anderen zagen praktische bezwaren.