G8 komt met plan voor M-Oosten

De leiders van de acht grootste industrielanden, de G8, hebben hun steun uitgesproken voor een verwaterde versie van een Amerikaans plan voor democratische en economische hervormingen in het Midden-Oosten.

De leiders, bijeen in de Amerikaanse staat Georgia, benadrukten evenwel dat steun aan hervormingen in de regio ,,hand in hand gaat met onze steun voor een rechtvaardige, alomvattende en duurzame regeling in het Arabisch-Israëlische conflict''. Een dergelijke regeling moet zijn gebaseerd op resoluties van de Verenigde Naties, aldus de acht leiders.

Het orginele plan, enkele maanden geleden gepresenteerd door de Amerikaanse president Bush, maakte geen melding van het Palestijns-Israëlische conflict, en werd bovendien door verscheidene Arabische leiders gezien als een ,,paternalistische'' poging westerse waarden op te dringen in de regio. De West-Europese bondgenoten van de VS liepen evenmin erg warm voor het oorspronkelijke plan van Bush. In de verklaring van gisteren werd benadrukt dat ,,succesvolle hervorming afhangt van de landen in de regio en niet van buitenaf kan en mag worden opgedrongen''. Daarbij zal ,,iedere maatschappij zijn eigen conclusies trekken over het tempo en de omvang van de veranderingen''.

Het plan roept op tot de oprichting van een `forum voor de toekomst', waarin de G8-landen en leiders uit het Midden-Oosten regelmatig zullen overleggen over politieke, economische en sociale hervormingen. Onderdeel van het plan is dat het zogenoemde Kwartet – de VN, de Europese Unie, de VS en Rusland – voor het einde van de maand zullen terugkeren naar het Midden-Oosten in een poging het vredesproces opnieuw op gang te brengen. Daarnaast maakt het plan melding van voorstellen om het alfabetisme in de regio te bevorderen en vrije en eerlijke verkiezingen te steunen.

De G8-leiders spraken gisteren ook hun zorgen uit over de nucleaire programma's van Noord-Korea en riepen Pyongyang op zijn kernwapenprogramma te beëindigen. De VS kregen onvoldoende steun voor eenzelfde oproep aan Iran. Wel werd Teheran opgeroepen samen te werken met het Internationaal Atoom Agentschap. ,,We betreuren de vertragingen, tekortkomingen en onvoldoende opening van Iran'', aldus de G8-leiders in een verklaring.

In de marge van de top sprak de Amerikaanse president Bush gisteren met zijn nieuwe Iraakse ambtgenoot Ghazi al-Yawar. De twee spraken vooral over Syrië en Iran, zo zei een regeringswoordvoerder. Beide leiders menen dat Syrië zijn grenzen beter moet bewaken om te voorkomen dat buitenlandse strijders Irak kunnen binnenkomen. Daarnaast spraken ze over het belang van een goede verstandhouding tussen Irak en Iran, waarvan zij ,,verantwoordelijk gedrag'' verwachten.

Vandaag zullen de regeringsleiders spreken over schuldverlichting in Afrika. Waarschijnlijk presenteren zij een plan om de komende vijf jaar meer dan 50.000 vredessoldaten te trainen voor mogelijke inzet in Afrikaanse landen. Dit naar aanleiding van verzoeken van Afrikaanse leiders om hulp bij de naleving van vredesakkoorden.