Fatsoenlijke liberalen 1

De opmerkingen van de heer Dijkstal zijn mij uit het hart gegrepen. Hij bewijst zo dat er ook nog fatsoenlijke liberalen bestaan. De koers die de VVD nu vaart komt voor een belangrijk deel overeen met de standpunten die in het verleden door de CD werden ingenomen en waartegen toen iedere fatsoenlijke politicus te hoop liep. Dat mevrouw Verdonk en de heer Wilbers reageren alsof ze door een wesp zijn gestoken, is mijns inziens een extra aanwijzing dat de heer Dijkstal met zijn opmerkingen de vinger op de (over)gevoelige plaats heeft gelegd.